Nyhetsbrev 07.02.2013

Viking Heat Engines AS gjennomfører større aksjeemisjon

 

Viking Heat Engines gjennomfører aksjeemisjon på 53 millioner kroner

Selskapet mottar i tillegg 16 millioner kroner fra Innovasjon Norge og signerer langsiktig produksjonsavtale med AVL Schrick GmbH

Administrerende Direktør John Bernander benyttet i dag anledningen under Los Energidag i Oslo den 7. februar til å annonsere at selskapet Viking Heat Engines nylig har gjennomført en større aksjeemisjon. «Emisjonen muliggjør produksjon av et tilstrekkelig antall demonstrasjonsenheter av vår CraftEngine, slik at vi kan få gjennomført en bred uttesting av maskinen i forskjellige operasjonsscenarier og i forskjellige markedssegmenter, hvilket igjen vil dokumentere produktets kommersielle slagkraft», sier Bernander.


Tilfredse samarbeidspartnere; Roger Wildemann fra AVL Schrick (f.v.), John G. Bernander og Tor Hodne fra Viking Heat Engines, Erik Osnes fra AVL MTC AB, Renato Sensi fra AVL Schrick

«Det er en milepæl for oss å kunne ønske verdens største motordesignselskap AVL Schrick GmbH velkommen om bord, både som aksjonær og som forretningspartner i det videre utviklingsløpet mot en endelig kommersialisering. Sammen med Toppen Invest AS, et selskap kontrollert av den Grimstad-baserte investoren Einar Aas, som har svært verdifull kompetanse og erfaring fra energisektoren, mener vi nå at vi er godt rustet til å bringe et nytt, kosteffektivt og miljøvennlig produkt til markedet», sier John Bernander.

I emisjonen bringes i overkant av 53 millioner kroner inn som ny egenkapital i selskapet, og i tillegg besluttet Innovasjon Norge i et styremøte like før jul å bevilge 16 millioner kroner til et prosjekt som skal videreutvikle CraftEngine mot geotermi-applikasjoner og mot lavtemperatur spillvarme (se egen sak under). «Styrken hos våre partnere samt støtten fra Innovasjon Norge øker sjansene betraktelig for at vi nå oppnår suksess i et konkurranseutsatt og innovativt fornybar-marked», konkluderer en optimistisk Adm. Dir.

 

Langsiktig avtale med AVL Schrick GmbH

 

Viking Heat Engines AS har signert en avtale med det tyske motorselskapet AVL Schrick GmbH som sikrer oss kapasitet, kompetanse og gjennomføringskraft til å kunne masseprodusere CraftEngine i 2013-14.

Adm. direktør John G. Bernander er svært tilfreds med de to avtalene som han her signerer sammen med adm. direktør Roger Wildemann fra AVL Schrick GmbH i Tyskland.
– Avtalen innebærer et industrielt samarbeid som sikrer teknisk og produksjonsmessig fremdrift. I første omgang produksjon av demo-enheter som skal testes i felt i ulike deler av verden. I neste omgang, henimot årsskiftet 2013-14, legger avtalen til rette for serieproduksjon i større skala, sier John G. Bernander, adm. direktør i Viking Heat Engines.

– Engasjementet til AVL Schrick er av stor betydning både finansielt og prestisjemessig. Det betyr at det faglig anerkjente motorselskapet tror på vår oppfinnelse og vårt selskap. Avtalen med AVL er viktig i vårt kommersielle puslespill, men vi trenger flere brikker før vi kan trykke på knappen for endelig industriell serieproduksjon – forhåpentligvis i løpet av året. Vi har god dialog med flere internasjonale aktører og tar stadig nye skritt mot målet, sier Bernander som nylig har vært i Japan for å møte interessenter.

 

Alle CraftEngine-prototypene er produsert hos motordesignselskapet AVL Schrick i Tyskland og har gjennomgått omfattende tester og modifiseringer ved AVLs testfabrikk i Sverige. Fabrikken i Tyskland og deres 300 ingeniører utvikler bilmotorer for Mercedes, Ford, Volkswagen, Audi, BMW og Bugatti, de designer og produserer motorer til Formel 1-biler, til gressklippere, motorsager og fly. Fabrikken har spisskompetanse på design og bygging av motorer, men trekker veksler på og er en integrert del av det verdensomspennende AVL-konsernet med 4.570 ansatte og en årsomsetning i størrelsesorden 5,1 milliarder norske kroner.

 

16 millioner kroner fra Innovasjon Norge til CraftEngine

 

Viking Heat Engines AS har fått 16 millioner kroner i offentlig støtte fra Innovasjon Norge for å teste og videreutvikle minikraftverket CraftEngine, som konverterer varme fra fornybare energikilder til strøm.

 

– CraftEngine er et innovativt og unikt energieffektiviseringsprosjekt, som har internasjonalt potensial og gir mulighet for nasjonal verdiskaping. Alt dette er viktige kriterier for å få støtte. Tildelingen på 16 millioner kroner av ordningens totalbudsjett på drøyt 200 millioner kroner, forteller også at Innovasjon Norge tror at disse mulighetene kan realiseres, sier seniorrådgiver Lasse Leirfall i Innovasjon Norge. Han kan fortelle at et eksternt rådgiverpanel som vurderte Viking Heat Engines søknad sterkt anbefalte støtte til prosjektet.

 

Leirfall forteller at nesten halvparten av fjorårets tilskudd på 200 millioner kroner ble kanalisert til bedrifter på Sørlandet.

 

Lasse Leirfall, Innovasjon Norge

– Det skyldes at landsdelen har et dyktig næringsliv. Dessuten kan det vel være at Innovasjon Norges regionale kontorer har gjort noen riktige grep, mener Leirfall.

 

Også i begynnelsen av 2012 fikk Viking Heat Engine tilskudd fra Innovasjon Norge, den gang for å teste biomassedrift av CraftEngine. Denne gangen skal støtten brukes til å fullføre testene av hvordan industriell spillvarme og geotermiske varmekilder kan utnyttes optimalt.

 

– CraftEngine skal produseres i Tyskland, men det vil bli nødvendig å bygge opp en organisasjon i Norge for å håndtere markedene hjemme og ute. Derfor mener vi at selskapet også vil skape verdier og arbeidsplasser nasjonalt. CraftEngine er en spennende oppfinnelse som produserer både varme/kjøling og elektrisitet, og Innovasjon Norge tror CraftEngine vil generere et spennende selskap innenfor fornybar energi, sier Leirfall.

 

– Ingen mørke skyer i horisonten?

 

– Massevis, det er derfor Innovasjon Norge engasjerer seg! Risikoen er betydelig, eksempelvis kommersielt og markedsmessig – plutselig kan det dukke opp nye teknologier som gjør at CraftEngine ikke blir så spennende som vi trodde. Men når vi tror på et prosjekt, er vi villige til å ta risiko, og dette tror vi på. Det ville sikkert vært mulig å realisere uten oss, men da hadde det utvilsomt tatt lenger tid.  Og med slike oppfinnelser som CraftEngine kan det være helt avgjørende å være førstemann på markedet.

 

– Kan det tenkes at Innovasjon Norge vil engasjere seg i fortsettelsen?

 

– Hvis selskapet lykkes i denne fasen og vårt tilskudd viser seg å være en god investering, kan vi bli med videre. Da er det eventuelt snakk om en lånefinansiering sammen med selskapets aksjonærer, for å etablere den nasjonale organisasjonen og å delfinansiere de internasjonale prosessene, sier seniorrådgiver Lasse Leirfall i Innovasjon Norge, avdeling Agder.

 

– Vi er glade for tilskuddet og stolte over tilliten som ligger bak vedtaket. «Vi gir lokale ideer globale muligheter», sier Innovasjon Norge. Det er et slagord vi gir vår tilslutning og som vi tror vi kan leve opp til, sier adm. dir John G. Bernander.

 

 

[Tilbake]
 
 
Viking Development Group | Østre Strandgate 40, Pb. 22, NO-4661 Kristiansand, Norway | Tel: +47 38 10 41 00 Fax: +47 38 02 08 40 | firmapost@vdg.no