Innsikt, Aftenposten - Oktober

Mengder av mikrokraft

I Europa brer mikrokraft om seg blant private virksomheter, gårdsbruk og husholdninger. Huseiere monterer solceller på taket, og bønder setter opp minivindmøller bak låven.

Mikrokraft er i ferd med å endre samfunnets system for produksjon og distribusjon av elektrisitet. Se link  

[Tilbake]
 
 
Viking Development Group | Østre Strandgate 40, Pb. 22, NO-4661 Kristiansand, Norway | Tel: +47 38 10 41 00 Fax: +47 38 02 08 40 | firmapost@vdg.no