Nyhet 20.06.2012

John G. Bernander - Ny adm.dir i Viking Heat Engines AS

Vi er utrolig glad for å kunne ønske John G. Bernander, nåværende adm.dir i NHO, velkommen om bord i Viking Development Group, sier gründer og majoritetseier, Tore Hansen-Tangen. Vi ser et enormt markedspotensiale i Viking Heat Engines AS, et selskap som har utviklet en varmekraftmaskin, CraftEngine. Maskinen er under uttesting og representerer et gjennombrudd innen småskala elektrisitetsproduksjon basert på biomasse eller annen fornybar varmekilde.

 

Link til filmen: http://www.vdg.no/index.php?articleid=12

Bernander med sin internasjonale erfaring, brede nettverk og engasjement vil være med å løfte CraftEngine frem til serieproduksjon og kommersialisering. Dette er et produkt med et globalt potensiale, og vi ser frem til å utvikle dette sammen med John og resten av Viking Teamet, sier Tore Hansen-Tangen. John vil tiltre sin nye stilling senest i desember. 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/John_G._Bernander

[Tilbake]
 
 
Viking Development Group | Østre Strandgate 40, Pb. 22, NO-4661 Kristiansand, Norway | Tel: +47 38 10 41 00 Fax: +47 38 02 08 40 | firmapost@vdg.no