NRK Sørlandet, 26.08.2011

Arbeidet med å flytte containerhavna i Kristiansand kan bli fremskyndet med flere år.

Nå kan Sanpiper teknologien fra Viking Development Group få fortgang i planene.

Det er tett mellom bilene som tømmer fyllmasse der den nye kontainerhavna i Kristiansand skal ligge. Likevel tar arbeidet lang tid. Foreløpig er det anslått at det kan ta rundt 25 år før kontainerne kan byttes ut med boliger, forretninger, restauranter og hoteller.

Leder for Arbeiderpartiet i Kristiansand, Terje Næss, er ivrig etter å få fortgang i planene, og mener at det finnes teknologi som kan framskynde byggeprossessen til under halvparten av tida. Næss foreslår er å ta i bruk teknologi som er utviklet i Kristiansand.  

"Metoden baserer seg på å hente sand fra havbunnen på en effektiv måte. Det kan igjen brukes som fyllmasse til den nye kontainerhavna", hevder Næss.

[Tilbake]
 
 
Viking Development Group | Østre Strandgate 40, Pb. 22, NO-4661 Kristiansand, Norway | Tel: +47 38 10 41 00 Fax: +47 38 02 08 40 | firmapost@vdg.no